ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Καλωσορίσατε στο
Creation

Οι επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες, που προέρχονται πρωτίστως από κοινότητες μεταναστών, είναι ιδιαίτερης ζωτικής σημασίας για την κοινωνική ένταξη στις διαφοροποιημένες ευρωπαϊκές κοινότητες. To έργο CREATION, υποστηρίζει τις γυναίκες που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες για την οικοδόμηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην πολιτιστική και καλλιτεχνική επιχειρηματικότητα. Ένα πλαίσιο με βάση την έρευνα, θα υποστηρίξει την κατάρτιση των γυναικών με καινοτόμες δεξιότητες πολιτιστικής επιχειρηματικότητας. Οι διαδραστικές πηγές εκπαίδευσης θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτές και τους εργαζόμενους υπέρ των μεταναστών στην ενίσχυση των κρίσιμων επιχειρηματικών δεξιοτήτων των γυναικών επιχειρηματιών. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ για τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, θα τους προετοιμάσει για να εργαστούν με μη παραδοσιακούς, βασισμένες στην κοινότητα - πηγές μάθησης.

Η αποστολή μας

Η πρόθεση μέσω του έργου CREATION, είναι να διερευνήσει τις θεωρητικές ρίζες, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την πρακτική κατάρτιση για την πολιτιστική επιχειρηματικότητα!

Image

Σχετικά με

Στο επίκεντρο των διαφόρων προγραμμάτων διά βίου μάθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, η συζήτηση για τις δημιουργικές οικονομίες, τα χαρακτηριστικά τους και η ανάγκη κατάρτισης ενηλίκων για τη δημιουργία μελλοντικού εργατικού δυναμικού που διαθέτει δημιουργικές ή καλλιτεχνικές δεξιότητες, είναι πάντα έντονη. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, η σταδιακή μετάβαση από μια σχεδόν αποκλειστική εστίαση στη διαχείριση προς το δυναμικό της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, έχει δει μια έκρηξη ενδιαφέροντος.

Το έργο CREATION ανταποκρίνεται στις αναδυόμενες ανάγκες, προσφέροντας παιδαγωγική προσέγγιση και πρακτική κατάρτιση που βασίζεται στο περιβάλλον των δημιουργικών βιομηχανιών.

Το έργο CREATION στοχεύει συγκεκριμένα σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες, οι οποίες είναι γυναίκες που προέρχονται από περιθωριοποιημένο υπόβαθρο (μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο).

Επιπλέον, το έργο CREATION απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και εργαζομένους, οι οποίοι υποστηρίζουν άμεσα τους μετανάστες.

Το έργο CREATION έχει ως στόχο να επιτρέψει περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες μετανάστες να διευρύνουν τις ευκαιρίες τους, να δημιουργήσουν καλύτερες προοπτικές για ανεξάρτητη εργασία και ενσωμάτωση στις κοινότητες υποδοχής τους.

Οι εταίροι μας

IADE - Universidade Europeia (ENSILIS) - Πορτογαλία

Το IADE - Universidade Europeia (ENSILIS), είναι ένα εργαστήριο δημιουργικότητας, ταλέντου και ηγεσίας που ιδρύθηκε το 1969 στη Λισαβόνα και αναγνωρίζεται από την κοινωνία ως πρωτοπόρο ίδρυμα στη διδασκαλία της Σχεδίασης στην Πορτογαλία, ένα από τα καλύτερα σχολεία σχεδιασμού στην Ευρώπη και πρωτοπόρος στο Μάρκετινγκ, τη Διαφήμιση και τη Φωτογραφία.

Hub Nicosia – Κύπρος

Το Hub Nicosia είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο. Επιδιώκει ιδιαίτερα να κινητοποιήσει τη νεολαία για να συμμετάσχει πλήρως στην πολίτευση, πολιτική και οικονομική ζωή. Προσφέρει ευκαιρίες μάθησης για την ενίσχυση δεξιοτήτων όπως:

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Λεμεσός, Κύπρος

To ερευνητικό εργαστήριο ‘Art + Design: elearning lab - design for social change’, επιδιώκει ποικίλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και πρακτικές, κοινωνικά προσανατολισμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη του σχεδιασμού για κοινωνική αλλαγή και καινοτομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, σχεδιαστική εκπαίδευση και μάθηση με τεχνολογία.

European Creative Hubs Network – Ελλάδα

Το Εuropean Creative Hubs Network, είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από ομότιμους ιδρυτές Δημιουργικών Κόμβων και έχει αποστολή να ενισχύσει τις δημιουργικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των κόμβων - hubs. Είναι το πρώτο δίκτυο στην Ευρώπη, ειδικά προσαρμοσμένο για την υποστήριξη φυσικών χώρων που φιλοξενούν και παρέχουν υπηρεσίες σε πολλές δημιουργικές επιχειρήσεις.

Matera Hub – Ιταλία

Η Materahub είναι μια κοινοπραξία που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο για να υποστηρίξει εταιρείες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και μελλοντικούς επιχειρηματίες, ιδρύματα και οργανισμούς μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Materahub είναι εταίρος πολλών διεθνών έργων.

FIPL – Ιρλανδία

Η Future In Perspective Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής ηλεκτρονικών μέσων, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και αξιολόγησης των επιχειρήσεων.

Jugend & Kulturprojekt e.V. – Γερμανία

Jugend & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) ιδρύθηκε το 2004 με στόχο την παροχή ευκαιριών στους νέους και τους ενήλικες να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις ήπιες και επαγγελματικές δεξιότητές τους και να τονώσουν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα τους μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης.

Παράγωγα έργου

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικό δελτίο 1

Ενημερωτικό δελτίο 2

Ενημερωτικό δελτίο 3

Ενημερωτικό δελτίο 4

Events

Image

Επικοινωνήστε μαζί μας