Jugend & Kulterprojekt e.V.

Γερμανία

Jugend & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) ιδρύθηκε το 2004 με στόχο την παροχή ευκαιριών στους νέους και τους ενήλικες να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις ήπιες και επαγγελματικές δεξιότητές τους και να τονώσουν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα τους μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης. Βρισκόμενο στη Δρέσδη της Γερμανίας, το JKPeV είναι αφιερωμένο στην προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτότητας/ιθαγένειας και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών της. Διοργανώνουμε διεθνή προγράμματα/έργα, εκδηλώσεις και επιμόρφωση για νέους και ενήλικες στη Δρέσδη και στο εξωτερικό, με επίκεντρο την ενίσχυση του πολιτιστικού εμπλουτισμού της πόλης της Δρέσδης και του ελεύθερου κράτους της Σαξονίας, ενώ ταυτόχρονα προωθούμε την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσκληση προς τους ξένους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες στα έργα μας, αγκαλιάζει έναν διαπολιτισμικό διάλογο στην καρδιά ενός ήδη εξαιρετικά καλλιτεχνικού κέντρου όπως είναι η Δρέσδη, ενώ από την άλλη, συμπεριλαμβάνοντας τους ντόπιους στις εκδηλώσεις μας στο εξωτερικό, φέρνει μια νέα ματιά στα οικεία προβλήματα στην πόλη και μια αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα μεγαλύτερο σύνολο - την Ευρώπη. Ανταποκρινόμενοι στο στόχο μας, εστιάζουμε στην ανάπτυξη διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής συνεργασίας στη Δρέσδη και την ΕΕ, προσφέροντας μια σειρά μαθησιακών δραστηριοτήτων στην εργασιακή ενασχόληση της νεολαίας, την ένταξη και ενσωμάτωση, την ενεργό συμμετοχή και τον εθελοντισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιστορία και τη μνήμη ετησίως, με διεθνείς συμμετέχοντες και εκπαιδευτές. Οι δημόσιες εκδηλώσεις μας προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Δρέσδης να βιώσουν από πρώτο χέρι τις πνευματικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις ατόμων από άλλες χώρες. Έτσι, διευκολύνουν έναν διεθνή διάλογο επί κοινών θεμάτων. Εκτός από τις δραστηριότητες μάθησης, το JKPeV προσφέρει επίσης την ευκαιρία στους νέους ενήλικες να μυηθούν και να εμβαθύνουν σε αυτόν τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό διάλογο, προσφέροντας δυνατότητες πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού στον οργανισμό μας. Η εργασία στο κέντρο μιας τέτοιας πολιτιστικής δραστηριότητας επιτρέπει στους συμμετέχοντες - είτε είναι ντόπιοι είτε ξένοι - να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και την πολιτισμική πολυμορφία που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εταίροι μας

IADE - Universidade Europeia (ENSILIS) - Πορτογαλία

Το IADE - Universidade Europeia (ENSILIS), είναι ένα εργαστήριο δημιουργικότητας, ταλέντου και ηγεσίας που ιδρύθηκε το 1969 στη Λισαβόνα και αναγνωρίζεται από την κοινωνία ως πρωτοπόρο ίδρυμα στη διδασκαλία της Σχεδίασης στην Πορτογαλία, ένα από τα καλύτερα σχολεία σχεδιασμού στην Ευρώπη και πρωτοπόρος στο Μάρκετινγκ, τη Διαφήμιση και τη Φωτογραφία.

Hub Nicosia – Κύπρος

Το Hub Nicosia είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με έδρα την Κύπρο. Επιδιώκει ιδιαίτερα να κινητοποιήσει τη νεολαία για να συμμετάσχει πλήρως στην πολίτευση, πολιτική και οικονομική ζωή. Προσφέρει ευκαιρίες μάθησης για την ενίσχυση δεξιοτήτων όπως:

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Λεμεσός, Κύπρος

To ερευνητικό εργαστήριο ‘Art + Design: elearning lab - design for social change’, επιδιώκει ποικίλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και πρακτικές, κοινωνικά προσανατολισμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη του σχεδιασμού για κοινωνική αλλαγή και καινοτομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, σχεδιαστική εκπαίδευση και μάθηση με τεχνολογία.

European Creative Hubs Network – Ελλάδα

Το Εuropean Creative Hubs Network, είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από ομότιμους ιδρυτές Δημιουργικών Κόμβων και έχει αποστολή να ενισχύσει τις δημιουργικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των κόμβων - hubs. Είναι το πρώτο δίκτυο στην Ευρώπη, ειδικά προσαρμοσμένο για την υποστήριξη φυσικών χώρων που φιλοξενούν και παρέχουν υπηρεσίες σε πολλές δημιουργικές επιχειρήσεις.

Matera Hub – Ιταλία

Η Materahub είναι μια κοινοπραξία που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο για να υποστηρίξει εταιρείες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και μελλοντικούς επιχειρηματίες, ιδρύματα και οργανισμούς μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Materahub είναι εταίρος πολλών διεθνών έργων.

FIPL – Ιρλανδία

Η Future In Perspective Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής ηλεκτρονικών μέσων, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και αξιολόγησης των επιχειρήσεων.

Jugend & Kulturprojekt e.V. – Γερμανία

Jugend & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) ιδρύθηκε το 2004 με στόχο την παροχή ευκαιριών στους νέους και τους ενήλικες να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις ήπιες και επαγγελματικές δεξιότητές τους και να τονώσουν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα τους μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης.